En primer lloc, la qualitat

A Grup Viñas la qualitat és el més important i aquest ha estat el nostre compromís amb els clients al llarg del anys.

ALIMENTACIÓ

Alimentació 100% vegetal a base de cereals. Engreix en granges nacionals.

BESTIAR

Benestar a l'engreix, transport i sacrifici. Absència de residus i contaminants (Baby Food Grade). Compromís amb la societat i el medi ambient (RSC).

SALUT

Traçabilitat fins a l’explotació d'origen. Higiene i Seguretat Alimentària (Codex alimentarius). Productes clean label (sense colorants ni conservants).

Certificats

CERTIFICAT BRC “BRITISH RETAIL CONSORTIUM”

Descarregar certificat

CERTIFICAT IFS “INTERNATIONAL FOOD STANDARD”

Descarregar certificat

CERTIFICAT “VEDELLA NOSTRA – CERTICAR” CVC/007/03

CERTIFICAT “HALAL FOOD & QUALITY” HFQ-71/16/B

Descarregar certificat

SAE (SISTEMA D'AUTOCONTROL ESPECÍFICS PER A EXPORTACIÓ)

Descarregar certificat

ANIMAL WELFARE OFFICE

Descarregar certificat

BENESTAR ANIMAL (WELFARE QUALITY)

Descarregar certificat

REGISTRE SANITARI

Política d'empresa

Descarregar certificat

Codi Ètic i canal de denúncies

Descarregar certificat