15 Setembre

El Grup Viñas, juntament amb la representació de persones treballadores, actualitza el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament

Vic

Les conductes d’assetjament poden ser subtils i variades i, si bé considerades de forma aïllada podrien donar la sensació de ser irrellevants, acostumen a formar part d’una estratègia que va soscavant l’autoestima de la víctima, fins a deixar-la en una situació d’indefensió i submissió que pot concloure amb la seva anul·lació física, psíquica i social.

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir cap discriminació en el lloc de treball. L’empresa Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas, SA té el compromís d’erradicar les situacions d’assetjament en l’entorn laboral.

Aquest protocol, que recull les actuacions per prevenir, detectar, investigar i resoldre les situacions d’assetjament laboral, del tipus que sigui, també representa un compromís de l’empresa per erradicar totalment aquestes conductes i per garantir la salut de les persones que pateixen aquestes situacions.

Així mateix, el protocol determina les actuacions i responsabilitats dels òrgans que han d’intervenir en la resolució d’aquestes situacions i assegura la pluralitat d’intervencions per garantir un tractament adequat en la valoració de cadascuna de les actuacions, tot respectant la metodologia més apropiada en cada cas, d’acord amb els principis generals d’aquest protocol.

Aquest protocol l'han elaborat la representació de persones treballadores de l'empresa juntament amb el departament de recursos humans. Els i les delegats de prevenció de l'empresa l'han revisat a posteriori, donant la seva aprovació. Un compromís ferm del Grup Viñas per aconseguir respecte per a totes les persones i bon ambient de treball.

PROTOCOL D’ ACTUACIÓ EN SITUACIONS D’ASSETJAMENT (CAT)

PROTOCOL D’ ACTUACIÓ EN SITUACIONS D’ASSETJAMENT (ESP)